top of page
Commercial Building Exterior

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי לפרישה
cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics.jpg

תכנון פיננסי לפרישה
(מתאים לאנשים שטרם חצו את גיל 60)

תכנון פיננסי לפרישה נועד לאנשים אשר חשוב להם עתידם
הכלכלי, אנשים הרוצים לנהל בצורה אופטימלית ונכונה את ההון הפיננסי והפנסיוני שלהם.
תכנון שלא מתעלם מהבן אדם עצמו, אופיו ומטרותיו הכלכליות. השירות בוחן את תמהיל ההשקעות הפנסיוניות והפיננסיות של הלקוח, ובונה אלוקצית נכסים אשר מותאמת ליעדים
הכלכליים ואופי הלקוח.
המטרה העיקרית היא לבנות תמהילי השקעה נכונים ולהפחית במס העתידי ככל הניתן.
באמצעות תכנון פיננסי נכון הלקוח עשוי להגדיל את ההכנסות וההון בפרישה בעשרות אחוזים ואף לחסוך במיסוי עתידי.

סיום עבודה
תכנון פרישה
מיידית

תכנון פיננסי בעת סיום עבודה

אם אתם לקראת סיום עבודה מכל סיבה שהיא, ישנם לא מעט החלטות פיננסיות ופנסיוניות שעליכם לקחת, למשל, האם למשוך את כספי הפיצויים או להשאירם בקופה.
במידה ובחרתם להפוך לעצמאיים- כיצד כבר בתחילת העסק תוכלו לייצר הכנסות מההון העצמי שברשותכם.
במידה ובחרתם לקחת תקופת ריענון בין עבודות, איך יהיה ניתן
להשתמש בכסף בתבונה בתקופה זאת.
בעזרת תכנון נכון ומושכל, תוכלו לעבור את הצומת החשוב הזה בחייכם בצורה שקולה ומיטבית.
תוכלו לחסוך במס בסיום העבודה ולהימנע מנזקי מיסוי
גם בעתיד.

handshake-close-up-executives.jpg
medium-shot-couple-traveling-together.jpg

תכנון פרישה לפנסיה
(מתאים לאנשים שחצו את גיל 60)

אם חציתם את גיל 60 ,וודאי עולים בכם מספר לבטים ותהיות.
האם כדאי לפרוש כעת, או שמא להמשיך לעבוד.
מה תהה גובה ההכנסה החודשית שלכם בפרישה.
כמה מס תצטרכו לשלם. איך תוכלו לדאוג לשארים שלכם בזמן הפנסיה.
השירות הינו מותאם עבורכם, בעזרתו תוכלו לחשב, לתכנן ולהחליט מה תהיה גובה הכנסה בפרישה בתא המשפחתי שלכם מהרגע בו עברתם את גיל 60 ולמשך כל
תוחלת חייכם.
תוכלו לדאוג לשארים שלכם, למקסם את הזכויות הכלכליות שלכם ולחסוך במס רב בפרישה.
כחלק מתהליך תכנון הפרישה לפנסיה אנו בונים עבור הלקוח תוכנית פיננסית ארוכת טווח על מנת לשמר ואף להגדיל את ההון לשנים הארוכות לאחר הפרישה.

פרישה מיידית לפנסיה
(מתאים לאנשים שפורשים בשנה הקרובה)

אם אתם יודעים שאתם עתידים לפרוש בשנה הקרובה, עליכם
להתחיל לתכנן את הפרישה שלכם ולבנות תוכנית כלכלית לפרישה.
בעזרת תכנון נכון ומושכל של התיק הפיננסי והפנסיוני שלכם, תוכלו למקסם את ההכנסות שלכם בפרישה, לדאוג לשארים שלכם, לחסוך במס רב בפרישה, להגדיל את הקצבה הקיימת ולנהל את ההון שצברתם תוך כדי התחשבות באופי המשקיע ובסיוע מגוון השקעות.
כחלק מתהליך תכנון הפרישה לפנסיה אנו בונים עבור הלקוח תכנית כלכלית לפרישה אשר בנויה מההכנסות השוטפות שהפורש יקבל במהלך כל חייו וניהול של ההון שצבר על מנת לשמור ואף להגדיל אותו באמצעות תכנון פיננסי ארוך טווח.
אנו מלווים את הפורש מול גופי הפנסיה ורשויות המס
עד לתום ההליך.

couple-sitting-beach-full-shot.jpg
bottom of page