top of page

חסכתם סכום פנסיה נמוך מ- 95,000 ₪ ייתכן כי תוכלו לבצע משיכה של כספי הפנסיה ומבלי לשלם עליהם מס

Updated: May 9, 2023

באמצעות תיקון 5, פורש שחסך כספים המיועדים לקצבה שאינם פנסיה וותיקה ונמוכים מ95,718 נכון לשנת 2022 זכאי לבקש משיכה של כספי הפנסיה ומבלי לשלם עליהם מס.

על הפורש להגיע לגיל פרישה חובה, זאת אומרת גיל 67, חל גם על גבר וגם על אישה.

התנאים שצריכים להתקיים הם אחד מאלה:

1. שלא תהיה לו קצבה.

2. שלא תהיה לו קצבה מקרן פנסיה וותיקה או תקציבית מסכום העולה על הקצבה המינימלית שהיא 4,606 נכון לשנת 2022 (הסיבה היא שלא ניתן לאחד כספים אלו עם קרן פנסיה וותיקה או תקציבית).

במידה ויש רכיב של פיצויים מעבר לצבירה המינימלית ניתן לבצע משיכה של רכיב הפיצויים ולאחר מכן משיכה של הצבירה המינימלית.

בכדי להשיג אישור זה יש לפנות למס הכנסה עם דוח מסלקה המפרט את כל הקופות הפנסיוניות ברשות הפורש.


משיכה של כספי הפנסיה
משיכה של כספי הפנסיה


Commentaires


bottom of page