top of page

כיצד ניתן להפחית את הפגיעה בפטור על הקצבה לפורש שעבד באותו מקום עבודה מעל ל32 שנים

Updated: Mar 18

פורש שברשותו מעל ל32 שנות וותק ממקום העבודה זכאי למשוך מענקים פטורים ומבלי שיפגעו לו בפטור על הקצבה!

באמצעות קיבוע זכויות הפורש יכול לקבל פטור ממס הכנסה על המענקים שהתקבלו מעבר ל32 שנות עבודתו ומבלי לפגוע בפטור על הקצבה. הפטור מתייחס למענקים החייבים במס בלבד.

לדוג'

לישראלה יש קצבה על סך 12,000 ₪ מפנסיה תקציבית.

וותק מקום העבודה הוא 44 שנים , שכר לחישוב המענקים 20,000 ₪.

מענק למשיכה 440,000 ₪.

מחלקים את המענק למשיכה חלקי שנות הוותק : 10,000 ₪ < 12,640 ₪

מכפילים בשנים העודפות מעבר ל32 : 120,000 ₪

120,000 ₪ יהיה מענק פטור ולא יפגע בפטור על הקצבה

כל סכום מעבר ל120,000 ₪ יפגע בפטור על הקצבה.

פגיעה בפטור על הקצבה
פגיעה בפטור על הקצבה
Comments


bottom of page