top of page

קבלת פנסיה בזמן עבודה

Updated: May 9, 2023

עדיין עובד או עובדת והגעתם לגיל הזכאות לפרישה? זה הזמן לבחון כדאיות של קבלת פנסיה בזמן עבודה.

כאשר אדם מגיע לגיל הזכאות המוחלט לפרישה ועדיין עובד הדעה הרווחת היא לא למשוך פנסיה ובדרך כלל בעקבות אי-ידיעה על זכויות המס בפרישה.

כאשר אדם מגיע לגיל הזכאות המוחלט לפרישה הוא זכאי לקבל קצבה מוכרת ממס (שאינה נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית) עד לגובה מקסימלי של כ4,500 ₪ בחודש (נכון ל2022), אשר תלויה בכספי הפיצויים שמשך בעבר ממעסיקים קודמים.

ולכן יש להיוועץ עם מתכנן פרישה ולבחון את הכדאיות הכלכלית במשיכת פנסיה בזמן בעבודה.

אמחיש בדוג' :

אישה ילידת 1960 הגיעה לגיל הזכאות לפרישה מוחלטת וברשותה 800,000 ₪ בקרן הפנסיה.

היא לא משכה כספי פיצויים ממעסיקים קודמים ואינה רוצה למשוך את כספי הפיצויים ממעסיק נוכחי, אלא רק לקבל קצבה.

הקצבה שהיא זכאית לה במידה ותמשוך בגיל 62 ו4 חודשים היא 3,815 ₪.

במידה והיא תמתין שנה הקצבה על אותו הסכום תגדל ל- 3,875 ₪.

זאת אומרת שהקצבה תגדל בסך הכל ב60 ש"ח בלבד מדי חודש.

לסיכום - היה והתחילה למשוך את הקצבה באופן פטור בגיל 62 ו4 חודשים הייתה מרוויחה באותה שנה 45,780 ₪!

לעומת זאת, הייתה ודחתה את הקצבה בשנה הקצבה תגדל לה ב60 ₪ בלבד.

קבלת פנסיה בזמן עבודה
קבלת פנסיה בזמן עבודה

Comments


bottom of page